និស្សិត​ពេទ្យIU និង​និ​ស្សិត​សិង្ហ​បុរី​ចូល​រួម​ជួយ​ពិ​និត្យ​និង​អប់​រំ​ប្រ​ជា​ជន​អំពី​អនា​ម័យ​និង​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព

facebookgoogle_pluslinkedinmail

និ​ស្សិត​ពេទ្យ​ឆ្នាំ​ទី៤​ដល់​ទី៧​ នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​អន្តរ​ជាតិ​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង Project Battambong រយៈ​ពេល​២​សប្តាហ៍​ក្នុង​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៤នេះ ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​ភូមិ​ចំនួន​បី ក្នុង​ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ក្នុង​នាម​ជា​និ​ស្សិត​ពេទ្យ អ្នក​សំ​រប​សំរួលUnknown Objectនិង ​ជា​អ្នក​បក​ប្រែ​ភា​សា​ពេទ្យ​ផង។ ក្នុង​ដំ​ណើរ​ទស្សនៈ​កិច្ចនេះ និស្សិតគ្រប់ឆ្នាំដែលចូលរួម បានទទួល​នូវបទពិសោធន៍​ក៏ដូចជាចំនេះ​ជាច្រើន​ដែល​​ទាក់ទងទៅនឹងការ​ពិនិត្យ វិភាគនិងព្យាបាលជំងឺតាមរចនាបទរបស់គ្រូពេទ្យសង្ហបុរី។ ទន្ទឹមនឹងនេះ និស្សិត​យើងក៏​បានចូលរួម​ក្នុង​ការ​អប់រំនែនាំសុខភាពទូទៅ សុខភាពមាត់ធ្មេញ អនាម័យ និងចំនេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងជំងឺលើកសំពាធឈាម ជំងឺទឹកនោមផ្អែក -ល- ជូន​ដល់​ប្រ​ជាជននៅក្នុងភូមិនីមួយៗ។ ជាងនេះទៅទៀត និស្សិតពេទ្យក៏​បានចូលរួមក្នុង​ការចុះសាកសួរ​សុខទុក្ខបងប្អូន​ប្រជាជននៅទី​ ដាច់ស្រ​យាល​ដែលមិនអាចមកដល់កន្លែងពិនិត្យជំងឺបាន ក៏ដូចជាបានសហការជាមួយភាគីសង្ហបុរី ដើរអង្កេតនិងធ្វើការសិក្សាទៅលើសុខភាព អនាម័យ និងតំរូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិ។

គួរបញ្ជាក់ដែលថា Project Battambong ជាគំរោង​មួយដែលបង្កើតទ្បើង​ដោយនិស្សិតនៃ Yong Loo Lin School of Medicine នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិសិង្ហបុរី។ គំរោងនេះជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្តល់ជាមូលនិធិដើម្បីជំនួយលើប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន ផ្តល់អា​ហារូបករណ៍​ដល់​សិស្ស​និង​និស្សិត​ដែល​រស់ក្នុង​តំបន់​នោះ​បាន​រៀន​ សូត្រ​​ដល់ចប់ ហើយ​រំពឹងទុកថា​ពួកគេនឹងត្រទ្បប់មកអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេ បណ្តុះ​បណ្តាល​Soft Skillsដល់​សិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅ វះកាត់​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​ដល់​ប្រជាជន​ដោយ​គ្រូពេទ្យ​ជំ​នាញ​​ សង្ហបុរីនិងខ្មែរ។

និស្សិត​ពេទ្យ​ឆ្នាំ​ទី​៤ដល់​ទី៧​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ ល័យ​អន្តរ​ជាតិ​បានចូលរួមក្នុង Project Battambong រយៈ​ពេល​២​សប្តាហ៍​ក្នុង​ពាក់​កណ្តាល​ខែធ្នូឆ្នាំ​២០១៤នេះ ដែល​បានប្រព្រឹត្តទៅភូមិចំនួនបី ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងនាមជានិស្សិតពេទ្យ អ្នកសំរបសំរួល និង​ជា​អ្នកបកប្រែភាសាពេទ្យផង។ ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចនេះ និស្សិតគ្រប់ឆ្នាំដែលចូលរួម បានទទួល​នូវបទ​ពិសោធន៍​ក៏ដូចជា​ចំនេះ​ជាច្រើន​ដែលទាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យ វិភាគនិងព្យាបាលជំងឺតាមរចនាបទរបស់គ្រូពេទ្យសង្ហបុរី។ ទន្ទឹមនឹងនេះ និស្សិត​យើង​ក៏បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​អប់រំ​នែនាំសុខភាពទូទៅ សុខភាពមាត់ធ្មេញ អនាម័យ និងចំនេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងជំងឺលើកសំពាធឈាម ជំងឺទឹកនោមផ្អែក -ល- ជូន​ដល់​ប្រជាជន​នៅក្នុងភូមិនីមួយៗ។ ជាងនេះទៅទៀត និស្សិត​ពេទ្យក៏​បានចូល​រួមក្នុង​ការចុះ​សាកសួរ​សុខទុក្ខ​បងប្អូន​ប្រជាជន​ នៅទីដាច់​ស្រ​យាល​ដែលមិនអាចមកដល់កន្លែងពិនិត្យជំងឺបាន ក៏ដូចជាបានសហការជាមួយភាគីសង្ហបុរី ដើរអង្កេតនិងធ្វើការសិក្សាទៅលើសុខភាព អនាម័យ និងតំរូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិ។

គួរបញ្ជាក់ដែលថា Project Battambong ជាគំរោងមួយដែលបង្កើតទ្បើងដោយនិស្សិតនៃ Yong Loo Lin School of Medicine នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិសិង្ហបុរី។ គំរោងនេះជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្តល់ជាមូលនិធិដើម្បីជំនួយលើប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន ផ្តល់អាហា​រូបករណ៍​ដល់សិស្ស​និង​ និស្សិតដែលរស់ក្នុងតំបន់នោះបានរៀនសូត្រដល់ចប់ ហើយរំពឹងទុកថាពួកគេនឹងត្រទ្បប់មកអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេ បណ្តុះ​បណ្តាល​Soft Skillsដល់សិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅ វះកាត់ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ដល់ប្រជាជន​ដោយគ្រូពេទ្យ​ជំ​នាញ​សង្ហបុរីនិងខ្មែរ។

10881303_10152679739758978_976034333_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.