បទ​បង្ហាញ​​ស្តី​ពី​ការ​​ទទួល​បាន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​តាម​រយៈ​កម្ម​វិធី Chevening Scholarships

facebookgoogle_pluslinkedinmail

Chevening Scholarships គឺ​កម្មវិ​ធី​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ផ្លូវ​ការ​មួយ​របស់ ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស​ដែល​តែង​តែ​ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​និ​ស្សិត​ខ្មែរ​រាប់​សិប​នាក់ ឥឡូវ​នេះ​តំ​ណាង​ស្ថាន​ទូត​ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស​ប្រ​ចាំ​នៅ​កម្ពុជា នឹង​មកធ្វើបទបង្ហាញ​ស្តីពីការ​ទទួលបានអាហារូបករណ៍តាមរយៈកម្មវិធី ខាង​លើ​នេះ​ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេស ដូច្នេះសាកល វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សូមអញ្ជើញនិស្សិត IU ចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញនេះ នៅ បន្ទប់ ២០៦ ជាន់ទី២ សាកល​វិទ្យាល័យ​អន្តរ​ជាតិ​ឲ្យបាន​គ្រប់​គ្នា៕​ កម្មវិធី​នេះ ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅម៉ោង ៩ និង ៤០ នាទីព្រឹក។

11997154_515986438566442_1193133511_n 12000026_515986441899775_1524604791_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Scholarship. Bookmark the permalink.