ឯក​ឧត្តម បណ្ឌិត នេត បារ៉ុម សា​​កល​​វិទ្យា​​​ធិ​ការ​រង នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ បាន​ទទូល​បដិ​សណ្ឋារ​កិច្ច​គណៈ​ប្រ​តិភូ​អប់​រំ មក​ពី​ខេត្ត​គួយ​ចូវ ប្រ​ទេស​ចិន

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត នេត បារ៉ុម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម មហាបរិញ្ញា បណ្ឌិត សាបូ អូហ្សាណូ សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ បានទទូលបដិសណ្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូអប់រំ មកពី ខេត្តគួយចូវ ប្រទេសចិន៕

DSC_0147 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0183 DSC_0200 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0221 DSC_0224 DSC_0227 DSC_0230 DSC_0245

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.