សិក្ខា​​សា​​លា​​ស្តី​អំ​ពី ជា​​លិ​ការ​​ជំុវិញ​​ធ្មេញ ការ​ដាំ​​បង្គោល​​ធ្មេញ និង​​​ការ​​វះ​​​កាត់​​​ដំ​​​បៅ​​​ក្នុង​​​មាត់ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​26 ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​2015

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សូម​អប​អរ​សា​ទរ​ចំ​ពោះ មហា​វិទ្យា​ល័យ​ទន្តវ​ទន​សាស្ត្រ​នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​អំពី ជា​លិការ​ជំុវិញ​ធ្មេញ ការដាំ​បង្គោល​ធ្មេញ និង​ការវះ​កាត់​ដំ​បៅ​ក្នុង​មាត់ ‘Perio Implant Surgery Symposium’ ប្រកបដោយ​ភាពជោគជ័យ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ជា​មួយការអញ្ចើញចូលរួម​ពីសំណាក់​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស សាស្ត្រាចារ្យ វាលគ្មិនជតិនិងអន្តរជាតិ ដែល​មាន​ជំនាញ​និ​ងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពីប្រទេសកម្ពុជា អូស្ត្រាលី និងប្រទេសម៉ាឡេសីុ ព្រម​ទាំង​មាន​ការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ ពីសំណាក់ទន្តបណ្ឌិត ពីមន្ទីរព្យាបាលនានា និង​និសិ្សត​ទន្ត​សាស្ត្រ​ របស់​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរជាតិ និងសា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ផង​ដែរ​។

1934190_1025115544198105_8961970832827709211_n

432_1025115497531443_7671774812988603948_n945288_1025115514198108_9179358937990493391_n1935532_1025115707531422_4013268921041831671_n1849_1025115874198072_6029250846554409752_n10245_1025115820864744_1036332846560346145_n   944375_1025115854198074_6312680129598582551_n  1170686_1025115810864745_2282359863271757955_n10408661_1025115714198088_2806667207700957938_n1454878_1025115637531429_6850774083912486631_n        1937148_1025115540864772_6413794904072567392_n 10253922_1025115627531430_3878990716176098664_n1916348_1025115904198069_5386544895602155763_n1935510_1025115894198070_2151799162864446311_n1934304_1025115930864733_7704982213315034272_n 1779050_1025115984198061_210864716532740249_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.