ក្រុម​និស្សិត​ចំ​នួន ១០​នាក់ នឹង​ត្រៀម​ចុះ​កម្ម​សិក្សា​រយៈ​ពេល​១​ខែ​នៅ​សា​កលវិ​ទ្យា​ល័យ ខន កែន ប្រ​ទេស​ថៃ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក នឹងនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នាគព័ន្ឋ (NTV) ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសយ៉ាងជ្រាវជ្រៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show ដល់ក្រុមនិស្សិតចំនួន ១០នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដែលត្រៀមនឹងចុះកម្មសិក្សារយៈពេល១ខែនៅមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ខន កែន ប្រទេសថៃ នាថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ ។ សូមអរគុណ!!!

វីដេអូទី១៖

វីដេអូទី២

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.