ស្ថា​នីយ៍​ទូរ​ទស្សន៍​នាគ​ព័ន្ឋ (NTV) បាន​ផ្តល់​កិត្តិ​យស​យ៉ាង​ជ្រាវ​ជ្រៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី Talk Show ដល់​ក្រុម​និស្សិត​ចំ​នួន ១០​នាក់​ត្រៀម​នឹង​ចុះ​កម្ម​សិក្សា​នៅ​ប្រ​ទេស​ថៃ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ រសៀលនេះ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នាគព័ន្ឋ (NTV) បានផ្តល់កិត្តិយសយ៉ាងជ្រាវជ្រៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show ដល់ក្រុមនិស្សិតចំនួន ១០នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដែលត្រៀមនឹងចុះកម្មសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ខន កែន ប្រទេសថៃ នៅដើមខែក្រោយខាងមុខនេះ ។ លោក វួច ពិសិដ្ឋ អនុប្រធានការិយាល័យ កិច្ចការអន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ក៍បានមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារតែនិស្សិតយើង ដែលបានបញ្ជូនទៅកន្លងមកសុទ្ឋសឹងតែមានសមត្ថភាព ដូច្នេះហើយ សាកលវិទ្យាល័យ ខនកែន ប្រទេសថៃ សូមស្វាគមន៍និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ គ្រប់វិនាទី ក្នុងការបញ្ជូនសិស្សនិស្សិតមកចុះកម្មសិក្សានៅទីនោះ។ សូមអរគុណ!!!

IMG_3584 IMG_3588 IMG_3591 IMG_3593 IMG_3595 IMG_3599 IMG_3609 IMG_3620 IMG_3623 IMG_3631

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.