ពិធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល ជា​មួយ​និស្សិត​មហា​វិទ្យា​ល័យ វិទ្យា​សាស្ត្រ​ថែ​ទាំ​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ជំ​នាញ​បច្ចេក​ទេស​មន្ទីរ​ពិ​សោធន៍ គិ​លានុ​បដ្ឋាក និង​ឆ្មប នៅ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរជាតិ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

អបអរសាទរពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រជំនាញបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ គិលានុបដ្ឋាក និងឆ្មប ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត នេត បារ៉ុម សាកលវិទ្យាធិការរង សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ សូមអរគុណ!!!

IMG_3132 IMG_3162IMG_3133 IMG_3135 IMG_3145IMG_3167IMG_3137 IMG_3129 IMG_3146 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153 IMG_3157  IMG_3165

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.