ពិធីចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រាង​អនុស្សា​រណៈ​យោគ​យល់​រវាង​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ និង​សមា​គម​និស្សិត​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​យ៉ាង​ចៀន ប្រ​ទេស​ចិន

facebookgoogle_pluslinkedinmail

នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១០:០០ព្រឹក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត នេត បារ៉ុម សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ និងសមាគមនិស្សិតក្រៅប្រទេសយ៉ាងចៀន ប្រទេសចិនបានមកទស្សនៈកិច្ច និងចុះកិច្ចព្រមព្រាងអនុស្សារណៈយោគយល់ ដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលខ្លីចំនួនពី ០៤ ទៅ ០៦ខែចំពោះនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលើមុខវិជ្ជាទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ សូមអរគុណ!!!

IMG_7009 IMG_7010 IMG_7005IMG_7017 IMG_7021 IMG_7032 IMG_7049 IMG_7065 IMG_7072 IMG_7074 IMG_7076 IMG_7084 IMG_7086 IMG_2844IMG_7087 IMG_2845IMG_7092 IMG_7093 IMG_7100 IMG_7115IMG_7108IMG_7103 IMG_2842

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.