ពិធី​បើក​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី ” ការ​ពង្រឹង​នីតិវិធី​ក្នុង​ការរៀប​ចំ និង​ដឹក​នាំ និ​ក្ខេប​បទ “

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ” ការពង្រឹងនីតិវិធីក្នុងការរៀបចំ និងដឹកនាំ និក្ខេបបទ ” រៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាស្ត្រាចារ្យ មហាបរិញ្ញា បណ្ឌិត សាបូ អូហ្សាណូ សាកលវិទ្យាធិការនៃ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ សូមអរគុណ!!!

IMG_2042IMG_2034 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2041 IMG_2027 IMG_2049 IMG_2050 IMG_6347 IMG_6348 IMG_6350 IMG_6355 IMG_6357 IMG_6358 IMG_6359 IMG_6362 IMG_6363 IMG_6381 IMG_6399 IMG_6402 IMG_6403 IMG_6416 IMG_6420 IMG_6424 IMG_6427 IMG_6431 IMG_6433 IMG_6440

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.