ទស្សនៈ​កិច្ច​សិក្សា​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អ៊ុយ សាន ប្រ​ទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង បាន​បញ្ចប់​ជា​ស្ថាពរ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ អ៊ុយ សាន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដែលមានរយៈពេល ៣សប្តាហ៍បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយ ដែលនេះគឺជាលទ្ឋផលដ៍ល្អសម្រាប់និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ សូមអរគុណ!!!

photo_2016-07-27_16-01-16 photo_2016-07-27_16-01-34 photo_2016-07-27_16-01-37 photo_2016-07-27_16-01-40 photo_2016-07-27_16-01-43 photo_2016-07-27_16-01-45 photo_2016-07-27_16-02-32

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.