គណៈ​គ្រប់​គ្រង និង​និ​ស្សិត នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ​បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ចំនួ​ន​២ នៅ​មហា​វិទ្យាល័យ វេជ្ជ​សាស្ត្រ នៃ​Universitas Indonesia ក្នុង​ប្រ​ទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី

facebookgoogle_pluslinkedinmail

លោក វួច ពិសិដ្ឋ ជាតំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ និងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ ៣រូបបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលចំនួន២ នៅមហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ នៃUniversitas Indonesia ក្នុង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖
១. កម្មវិធី 5th ASEAN Dean’s Summit នៅថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
២. កម្មវិធី 1st ASEAN Student Collaborative Project នៅថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
សូមអរគុណ!!!

photo_2016-07-27_09-07-09 photo_2016-07-27_09-07-22 photo_2016-07-27_09-07-25 photo_2016-07-27_09-07-30 photo_2016-07-27_09-07-51 photo_2016-07-27_09-07-56 photo_2016-07-27_09-08-09

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.