សេច​ក្តីជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី​សិក្ខា​សិលា លើ​ប្រ​ធាន​បទ ” ម​ហា​រីក “

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិក្ខាសិលា លើប្រធានបទ ” មហារីក ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សាលជាន់ទី៩។ សូមអរគុណ!!!

DesignA4

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.