ដំណឹង​ឈប់​សម្រាក ក្នុង​ឱ​កាស​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី ប្រ​ពៃណី​ជាតិ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ខាងមុខនេះ សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិត្រូវបានឈប់សម្រាកចំនួន ០៧ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នឹងចាប់ដំណើរការតាមធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦វិញ។ សូមអរគុណ!!!

announcement-khmer-new

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.