រដ្ឋា​ភិ​បាល​ជប៉ុន នឹង​ផ្តល់​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស និ​ស្សិត​កម្ពុ​ជា ដែល​មាន​បំ​ណង​ចង់​បន្ត​ការ​សិ​ក្សា​នៅ​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន

facebookgoogle_pluslinkedinmail

MEXT SCHOLARSHIP 2016

រដ្ឋា​ភិ​បាល​ជប៉ុន នឹង​ផ្តល់​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស និ​ស្សិត​កម្ពុជា ដែល​មាន​បំ​ណង​ចង់​បន្ត​ការ​សិ​ក្សា​​នៅ​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​សម្រាប់​កំ​រិត​ចំ​នួន​បួន​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​

១. ថ្នាក់ក្រោមឧត្តមសិក្សា                         Research Students

២. ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា                                  Undergraduate Students

៣. ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស              College of Technology Students

៤. ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ                 Specialized Training College Students

ពាក្យសុំ និងកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

អាសយដ្ឋាន៖ នៅការិយាល័យអាហាររូបករណ៍ និងកម្មសិក្សា ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ២៣ ផ្លូវ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ការប្រជុំពន្យល់ណែនាំអំពីអាហារូបករណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា វេលាម៉ោង ៥:៣០-៧:៣០ ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា​-ជប៉ុន (CJCC)

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥

វិញ្ញាសាប្រលងសរសេរ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ៈ
www.kh.emb-japan.go.jp/scholarship/monkasho2016.htm

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Scholarship. Bookmark the permalink.