សិក្ខា​សា​លា​ស្តីពី ” បទ​ពិ​សោធន៍​គន្លឹះ​នៃ​ការគ្រប់​គ្រង​ឱសថ​ស្ថាន​សហ​គមន៍ “

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សិក្ខាសាលាស្តីពី ” បទពិសោធន៍គន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងឱសថស្ថានសហគមន៍ ” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាបណ្ឌិត សាបូ អូហ្សាណូ សាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ រសៀលនេះ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។

IMG_3928IMG_3923IMG_3921IMG_3889 IMG_3895 IMG_3904 IMG_3906 IMG_3907 IMG_3908 IMG_3914 IMG_3917

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events, Uncategorized. Bookmark the permalink.