និ​ស្សិត​ជំ​នាញ​សំ​ណង់​ស៊ីវិល នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​អន្តរ​ជាតិ បាន​ចូល​រួម​ស្តាប់​បឋក​ថា​របស់​សាស្រ្តា​ចារ្យ Sir John Ball ស្ដីពី “ភាព​ឆក​ល្វែង​នៃ​រូប​ធាតុ និង​ការ​បក​ស្រាយ​បាតុ​ភូត”

facebookgoogle_pluslinkedinmail

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ និស្សិតជំនាញសំណង់ស៊ីវិល មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ បានចូលរួមស្តាប់បឋកថារបស់សាស្រ្តាចារ្យ Sir John Ball ស្ដីពី “ភាពឆកល្វែងនៃរូបធាតុ និងការបកស្រាយបាតុភូត” នៅមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

14088401_1183044288405229_3754078766923093969_n    14192765_1183038101739181_3089034158009342793_n 14199203_1183044285071896_3642601970666118353_n 14100383_1183038118405846_1918871131124342638_n14088691_1183038108405847_5096039194716661533_n14183718_1183037925072532_1827331967578464559_n14199384_1183038165072508_5819385374464297288_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.